Leemontginning Lanaken (BE)

Looptijd: 2017-2032


Het project

Op het Vlaams grondgebied in de gemeente Lanaken is de Leembank cvba medio 2017 gestart met een volgende fase van de leemontginning. Ter hoogte van de Van Akenweg, aansluitend bij het bestaande industriegebied Europark, wordt het bestaande terrein afgegraven tot op het niveau van het toekomstige bedrijventerrein om leem te winnen voor de Limburgse steenbakkerijen (Wienerberger Lanaken, Van Der Sanden en Nelissen). Volgens de huidige planning zal de leemontginning stapsgewijs en zuidwaarts verder gaan tot circa 2032.

De eerste fase van de leemontginning, aansluitend bij de fabriek van Wienerberger, werd in de loop van 2017 afgewerkt. Inmiddels is fase 2 van de afgravingen gestart, ten noorden en aansluitend bij het reeds ontgonnen en afgewerkte terrein. Deze zone zal prioritair ontgonnen en afgewerkt worden om de groene Zouwdalcorridor verder te voltooien.

Na de ontleming wordt het gebied ontwikkeld als watergebonden bedrijventerrein, op een duurzame wijze ingepast in de omgeving.


Waar we aan werken

De winning en kwaliteitsbewaking van keramische klei, waarbij we klei afgraven en transporteren per schip naar diverse steenfabrieken.

Details


Opdrachtgever: Leembank CVBA

Disciplines: Natuurontwikkeling, kleiwinning

Looptijd: 2017 - 2032


Keramische klei


Dankzij eigenschappen als een hoge cohesie en waterbestendigheid, gebruiken wij klei als een effectief materiaal om dijken te bouwen en verstevigen. Maar we leveren ook aan de keramische industrie.

Na de winning transporteren we de klei naar de steenfabrieken waar we de depots laagsgewijs aanbrengen. Hiermee waarborgen we de consistentie en de kwaliteit van het kleimengsel. Om aan te kunnen sluiten bij de veranderende behoeften en ontwikkelingen in de markt, voeren wij proeven uit in ons eigen kleilaboratorium. Op deze manier kunnen wij gedegen advies geven en op maat gemaakte oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke eisen en wensen van onze klanten.