Herinrichting Millingerwaard

Looptijd: 2011-2022


Het project

In de Millingerwaard gaan waterveiligheid, natuurontwikkeling en  recreatie hand in hand. Het gebied werd heringericht om rivierwater én riviernatuur meer ruimte te geven.

De herinrichting was onderdeel van het plan Ruimte voor de Rivier, dat de risico's van hoogwater verminderd door o.a. de aanleg van overloopgebieden.

Op langere termijn zal de Millingerwaard zichzelf ontwikkelen tot een robuust natuurgebied waarbij natuurlijke processen hand in hand gaan met recreatie.

De uiterwaard speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van rivierwater naar zee. Met het oog op de stijging van de (hoog) waterstanden in de rivier was rivierverruiming noodzakelijk. In de Millingerwaard werd dit gerealiseerd in combinatie met natuurontwikkeling.

Het was de bedoeling om de rivier de Waal meer ruimte te geven door de aanleg van een geulenpatroon in de uiterwaard. Hierdoor stijgt het rivierwater minder bij hoogwater.

Een tweede doel van de herinrichting was natuurontwikkeling in de Millingerwaard. De kenmerkende riviernatuur werd versterkt, met ruimte voor open water, rietmoerassen, rivierduinen, oevervegetaties, ooibossen en natte en droge kruidenrijke graslanden.


Waar we aan werkten

In het gebied is een grote geul aangelegd met haaks daarop (als ‘vingers’) ondiepe kwelgeulen. De stroombaangeul en de vingers zijn aangelegd door de winning van zand en klei.


Ruimte voor de Rivier