N3MP

Looptijd: 2017 - 2020


Het project

In de Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg is een natuur- en recreatiegebied aangelegd met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Dit nieuwe gebied levert niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied op, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid. In de Nieuwe Driemanspolder wordt bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk opgevangen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik.

Tot 2017 was dit nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 is dit gebied volledig op de schop gegaan voor het grootste project dat Rijnland ooit heeft ondernomen. Het resultaat is een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare voor klimaatadaptatie, natuurdoelstellingen en recreatie.


Waar we aan werkten

De werkzaamheden in dit uitgestrekte gebied waren divers. Naast het grootschalige grondverzet en grondtransport omvatten de inspanningen ook de bouw van kades, bruggen en een netwerk van verschillende typen paden.


Piekberging


De regio rond de Nieuwe Driemanspolder is van oudsher een polderlandschap met een polder-boezemsysteem. De polders vangen (regen)water op in sloten. Poldergemalen pompen dit water naar het hogergelegen boezemstelsel dat bestaat uit kanalen en meren die in open verbinding met elkaar staan en zorgt voor een tijdelijke opslag van water.

De boezem functioneert zo als tussenstap voor de afvoer van polderwater naar rivieren en de zee. In het werkgebied van Rijnland brengt een uitgebreid stelsel van boezemkanalen het water tot aan de randen van het gebied. Daar pompen grote boezemgemalen het water naar de Noordzee, het Noordzeekanaal en de Hollandse IJssel. Maar een enorme hoeveelheid regenwater kan zelfs voor de boezemgemalen te veel zijn, met wateroverlast tot gevolg. Een goede oplossing is het overtollige water op te vangen in een piekberging.

Een piekberging is een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep voor het boezemwater dient. Bij extreme hoeveelheden neerslag wordt overtollig water vanuit de boezem het bergingsgebied ingelaten. Als het boezempeil na enkele dagen weer gedaald is, wordt het water vanuit de piekberging weer terug in het boezemstelsel gebracht.

Bij de Nieuwe Driemanspolder wordt het boezemwater naar de piekberging gevoerd vanaf de Ommedijkse watering bij Stompwijk, via de Ringsloot en de Limietsloot. Het duurt ongeveer twee dagen om de piekberging te vullen. Het waterpeil in de piekberging stijgt dan ongeveer anderhalve meter. Na ongeveer vijf dagen wordt het water via de westzijde van het gebied afgevoerd naar de Stompwijkse Vaart. Het duurt ongeveer tien dagen voor de piekberging weer leeg is.