Park Lingezegen

Looptijd: 2016 - 2019


Het project

Park Lingezegen is een groot landschapspark gelegen in de regio Arnhem-Nijmegen, in de provincie Gelderland, Nederland. Het park is een initiatief dat streeft naar het creëren van een groene, recreatieve, en duurzame omgeving waarin mensen kunnen genieten van natuur, cultuur en ontspanning.

Het park beslaat een uitgestrekt gebied van ongeveer 1700 hectare en bestaat uit een verscheidenheid aan landschapstypes, waaronder open graslanden, bossen, waterpartijen, akkers en cultuurlandschappen. Het strekt zich uit over meerdere gemeenten, waaronder Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar.

Park Lingezegen is ontstaan als een ambitieus project dat in 2016 werd gestart. Het doel van het park is om de kwaliteit van het landschap te verbeteren, groene recreatiemogelijkheden te bieden voor zowel bewoners als bezoekers, en de ecologische diversiteit te bevorderen.

Door zijn omvang, variatie en toegankelijkheid heeft Park Lingezegen zich ontwikkeld tot een belangrijke groene zone in de regio, waar mensen kunnen ontsnappen aan de drukte van het stadsleven en kunnen genieten van een rustige en natuurlijke omgeving.


Waar we aan werkten

Er werden diverse werkzaamheden uitgevoerd om dit gebied te transformeren in een prachtige en functionele omgeving voor mens en natuur. Het begon met grootschalig grondverzet, waarbij terreincontouren werden aangepast om een evenwichtige en harmonieuze topografie te creëren. En zijn er wegen, fiets- en voetpaden aangelegd, die als linten door het gebied kronkelden en de toegankelijkheid voor recreanten verbeterden. Als onderdeel van duurzaam beheer en grondstoffenwinning werd de vrijgekomen klei vermarkt voor civieltechnische projecten en de keramische industrie.

Tijdens de ontwikkeling van recreatiegebieden werd speciale aandacht besteed aan het behoud en de bevordering van biodiversiteit. Ecologische verbindingszones werden aangelegd om de leefgebieden van verschillende diersoorten met elkaar te verbinden en zo de natuurlijke balans te herstellen.

In combinatie met de herinrichting van waterlopen werden waterbergingen en -buffers aangelegd, en waterregulerende kunstwerken zoals stuwen en duikers  geplaatst om een efficiënte waterhuishouding te waarborgen.

Bovendien werden oeverwerken uitgevoerd om erosie te voorkomen en de oevers van waterpartijen te versterken. Gelijktijdig vonden bodemsaneringen plaats om het gebied veilig en schoon te maken voor mens en dier.

Details


Opdrachtgever: 
Disciplines: Grootschalig grondverzet, aanleg wegen, fiets- en voetpaden, openbare inrichting, grondstoffenwinning, aanleg van ecologische verbindingszones, herinrichting waterlopen, aanleg waterbergingen/ -buffers, aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), oeverwerken, baggerwerkzaamheden, bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2026 - 2019


Vijf deelgebieden


Park Lingezegen is opgedeeld in vijf deelgebieden, die elk een eigen karakter en functie hebben. Deze deelgebieden zijn ontworpen om een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving te bieden voor recreatie, natuurbehoud en duurzaamheid.

1) De Park: Het deelgebied "De Park" bevindt zich in het noordwesten van Park Lingezegen. Het heeft het karakter van een stadspark met prachtige waterpartijen, bomenrijen, ligweiden en aantrekkelijke wandel-, en fietsroutes. Gelegen tegen de Arnhemse wijk Schuytgraaf en de noordrand van Elst, biedt dit gebied een groene oase voor ontspanning en recreatie in de directe nabijheid van stedelijke bebouwing.

2) Het Waterrijk: Aansluitend op de huidige Rijkerswoerdse Plassen, ligt "Het Waterrijk". Dit deelgebied omvat een uitgestrekt waterrijk gebied met verschillende waterpartijen en plassen. Het is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan zowel recreatieve behoeften als natuuraspecten, met ruimte voor wandelen, zwemmen, kanoën en surfen.

3) Het Landbouwland: Gelegen ten zuiden van Het Waterrijk, biedt "Het Landbouwland" een landelijke sfeer met actief agrarisch gebruik. Dit gebied blijft in dienst van de landbouw, maar wordt tegelijkertijd toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers. 

4) De Buitens: In het noordelijke deel van Bemmel bevindt zich "De Buitens", een deelgebied dat zich ontwikkelt tot een landschap waar kleinschalige agrarische bedrijven en nieuwe kleine landgoederen een plaats vinden. Laanbeplantingen, waaronder kersenbomen langs de wegen, creëren een aantrekkelijk fiets- en wandelgebied.

5) De Woerdt: Het meest zuidelijke deel van Park Lingezegen, "De Woerdt", is gelegen tussen Bemmel en het Nijmeegse stadsdeel de Waalsprong. Dit gebied krijgt een parkachtig uiterlijk met lanen, open plekken, een stadslandgoed en wandelpaden.