Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Looptijd: 2017 - 2020


Het project

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldeed niet langer aan de gestelde veiligheidsnormen. Het waterschap wilde dan ook dat vóór 2020 alle dijken voldoen aan veiligheidsnorm 1/250, waarbij overstromingen maar eens in de 250 jaar mogen optreden. Wetering in samenwerking met FPH Ploegmakers en Vissers Ploegmakers mochten ‘perceel 1’, het gebied bestaande uit de dorpen Mook, Afferden en Bergen-Aijen realiseren.


Waar we aan werkten

Wij werden door het waterschap gevraagd om de betreffende dijken in de dorpen Mook, Afferden en Bergen-Aijen grondig aan te pakken, zodat ze weer voldoen aan de geldende veiligheidsnorm.

Dijkring 54: Mook
Een deel van de kering bestond uit een harde kering, terwijl een ander deel een groene kering was. In het kader van de toekomstige situatie van dijkring 54 hebben we enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Allereerst hebben we de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur. Deze keermuur is nu hoger en stabieler, dankzij het gebruik van grondankers die de muur stevig verankeren. Dit heeft bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering van de waterkering.

Daarnaast hebben we de groene kering ook aangepakt op enkele locaties. We hebben de kering verhoogd, de taluds verflauwd en op sommige plekken een damwand geplaatst in de kruin van de dijk. Deze versterkingsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de groene kering nu beter bestand is tegen waterdruk en stabiliteitsproblemen.

Dankzij deze aanpassingen is de kering bij Mook nu aanzienlijk sterker en beter voorbereid op mogelijke overstromingen.

Dijkring 56: Afferden
De dijk bij Afferden bestaat geheel uit een groene kering. Deze dijk was afgekeurd op zijn macrostabiliteit. Door de bestaande taluds te verflauwen en het toepassen van structuurmatten wisten we de benodigde stabiliteit te verkrijgen en konden we de prachtige bomen op de dijk behouden.

Dijkring 59: Bergen-Aijen
Om de veiligheid te waarborgen, moesten we een oplossing vinden voor de te lage dijk rondom Bergen en Aijen. Dit hebben we aangepakt door de dijk op te hogen volgens een standaardprofiel. Hierdoor kreeg de dijk de benodigde hoogte om het gebied te beschermen tegen overstromingen.

We wilden ook proactief handelen om piping, een potentieel gevaarlijk fenomeen waarbij water onder de dijk doorsijpelt, te voorkomen. Daarom hebben we een voorlandverbetering toegepast, een techniek die helpt bij het versterken van de dijk en het voorkomen van mogelijke lekken.


Structuurmatten in Afferden


Ter hoogte van het dorp vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk was wel op hoogte, maar bestaat uit zand en is daardoor niet stabiel genoeg. De eikenbomen aan beide zijden van de Rijksweg blijven staan in het kader van de landschapsvisie Mooi Maasland. Hierdoor was het onmogelijk om een standaard dijkversterking met kleibekleding uit te voeren. Door de helling (talud) te verflauwen en te voorzien van structuurmatten is de dijk nu steviger en stabieler gemaakt.

Structuurmatten zijn nog niet veel toegepast binnen dijkversterkingsprojecten. Het primaire doel van de structuurmatten is het verkrijgen van een erosiebestendig buitentalud zonder dat de bomen worden aangetast. Na plaatsing van de matten wordt de mat opgevuld met teelaarde en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De gevarieerde kruidenrijke grasmat draagt in hoge mate bij aan de erosiebestendigheid en aan biodiversiteit. De diversiteit aan bloeiende soorten heeft een meerwaarde voor insecten, die op hun beurt weer het voedsel vormen voor vogels en andere dieren.