WB21 Knelpunten en Assets

Looptijd: 2020 - 2023


Het project

Waterschap Limburg kampt met watersystemen welke niet meer voldoen aan de geldende normering en waar door hevige neerslag overlast kan optreden. Hiertoe dient er verspreid in het beheergebied van Waterschap Limburg op wel 60 locaties knelpunten aangepakt te worden. 

Hiervoor heeft Waterschap Limburg een raamovereenkomst uitgeschreven, welke door Wetering is aangenomen op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. 


Waar we aan werken

In het kader van waterbeheer en het waarborgen van een gezonde leefomgeving zijn er verschillende essentiële werkzaamheden die worden uitgevoerd om onze waterlopen en waterregulerende objecten te verbeteren en te onderhouden zoals het herprofileren en baggeren van waterlopen, het aanbrengen van oeverbescherming, het realiseren van regenwaterbuffers en het renoveren van waterregulerende objecten zoals stuwen en duikers.