WOCU

Looptijd: 2023 - 2033


Het project

De uiterwaarden spelen een cruciale rol in het beschermen van maar liefst 4 miljoen mensen tegen hoogwater, het bevorderen van ecologisch gezonde rivieren en het bieden van een leefgebied voor een diverse flora en fauna. Het beheer en onderhoud van deze uiterwaarden vormen een complexe opgave die zorgvuldige aandacht vereist. Om dit te realiseren, is er een uniek nieuw onderhoudscontract voor de Nederlandse uiterwaarden geïntroduceerd.

Dit innovatieve contract, genaamd het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU), heeft als doel om in samenwerking met Rijkswaterstaat en contractpartners te werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Het contract heeft vijf centrale waarden, namelijk optimale samenwerking, maximale klantwaarde, eerlijk werk voor eerlijk geld, leren van en met elkaar, en werken vanuit de bedoeling. Deze waarden vormen de kern van de DOEN-aanpak, die Rijkswaterstaat enkele jaren geleden heeft geïntroduceerd.

Op 7 juni 2022 is de definitieve toekenning van de opdracht plaatsgevonden. We zijn trots dat we als winnende partij van de aanbesteding zijn geselecteerd om het perceel Maas gedurende vier jaar te beheren en onderhouden, met mogelijkheid tot twee verlengingen van drie jaar. Als opdrachtpartner zal Maaskracht verantwoordelijk zijn voor het perceel Maas en zich toeleggen op waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden langs de Maas.


Waar we aan werken

Als onderdeel van ons werk aan de uiterwaarden langs de Maas, zullen we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om het gebied te verbeteren. Dit omvat zowel groenonderhoud als waterstaatkundig onderhoud (GWW). In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat zullen we het onderhoud binnen het toegewezen budget zorgvuldig prioriteren.

Onze werkzaamheden omvatten verschillende aspecten. Allereerst richten we een projectorganisatie in. Deze organisatie zorgt ervoor dat alle onderdelen van het project naadloos op elkaar aansluiten en dat de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.

Voordat we het onderhoud uitvoeren, zullen we grondige inspecties en monitoring uitvoeren in het gebied. Op basis van deze inspecties bepalen we welk onderhoud nodig is om te voldoen aan de vegetatielegger. Hierbij voeren we gebiedsinspecties uit, voeren we ecologische inspecties uit, monitoren we invasieve exoten en inspecteren we bomen en objecten.

Daarnaast zullen we grond-, weg- en waterwerkzaamheden uitvoeren. Deze omvatten het herstellen van natuurvriendelijke oevers, het uitdiepen van geulen en plassen, en het herstellen van duikers. Daarnaast zullen we rivierhout plaatsen om de natuurlijke omgeving te verbeteren en te bevorderen.

Natuurbeheer is een belangrijk aspect van ons werk. We zullen groenonderhoud uitvoeren op terreinen van zowel Rijkswaterstaat als andere betrokken partijen. Het verhogen van de hoogwaterveiligheid en het verbeteren van de natuurkwaliteit in Nederland staan hierbij centraal. We zullen natuurlijke overgangen van natuur creëren, de doorstroming van de Maas verbeteren en exoten verwijderen die niet thuis horen in dit gebied.


Maaskracht


Zoals het water al eeuwen door de Maas stroomt, zo stroomt het ondernemersbloed al zeker zeventig jaar door de aderen van de families Smits, Van de Wetering en Van Wijlen. En net zoals het stroomgebied van de Maas zich ontwikkelt en aanpast aan de tijd, zo hebben deze familiebedrijven zich ook continu ontwikkeld en aangepast aan de tijd. Niet voor niets dat de drie familiebedrijven zich door de Maas hebben laten inspireren tot samenwerking. Tot Maaskracht. Een collectief van familiebedrijven dat al decennia een innovatieve brug slaat tussen denken en doen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.