Project Oevergebied de Niers gereed
29/11/2018 weteradmin

Het project ‘Oevergebied de Niers’ staat centraal in de video gemaakt Ecosultancy die tevens de milieukundige begeleiding voor dit project verzorgden.

 

De Niers is gelegen in Noord-Limburg, nabij de dorpen Gennep en Ottersum. De Niers is een kleine rivier met een lengte van 115 km. Hiervan ligt 103 km in Duitsland en 9 km in Nederland. Het Nederlandse gedeelte is nooit genormaliseerd. Dit traject ligt grotendeels in voormalige Rijngeulen, in
een uitgesproken dal. Het Niersdal maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS). Binnen de
goudgroene zone in het Niersdal, streeft de Provincie naar behoud van de reeds aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur.

De volgende maatregelen zijn door ons uitgevoerd:

  • lokaal verwijderen van de aanwezige houtopstanden in de oever (voor locaties zie kaart 1),
  • het ontgraven van de oevers tot een diepte van ca. 2.00m (voor locaties zie kaart 1). Breedte en lengte van te ontgaven locaties zijn verschillend
  • afvoeren van de ontgraven grond uit het beekdal.

 

Video via: Youtubekanaal van Econsultancy