Aanleg Park Lingezegen

Aanleg Park Lingezegen

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. De totale oppervlakte van Lingezegen beslaat 1700 hectare, en is dus ongeveer zo groot als 3400 voetbalvelden! Een flink gebied met vele mogelijkheden.

In opdracht van:
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Grondstoffenwinning, Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen, Leveren van klei voor keramische industrie, Aanleg van ecologische verbindingszones, Herinrichting waterlopen, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Oeverwerken, baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2016 – 2019

Bezoek project website

Feiten & Cijfers


Vijf deelgebieden

Park Lingezegen is opgedeeld in vijf deelgebieden. Deze deelgebieden krijgen ‘persoonlijke’ accenten. Zo lijkt ‘De Park’ straks het meest op een stadspark met een mozaïek van lanen, stukken bos en open gedeelten. Met name de inwoners van Elst en Schuytgraaf kunnen hier profiteren van de vele mogelijkheden tot recreëren.

Water

Water is waar het om draait in ‘Het Waterrijk’: water om te bergen, water om te spelen en water voor de natuur. In ‘Het Landbouwland’ behouden boeren hun plek. Dit gebied is door zijn weidsheid aantrekkelijk om in te fietsen of te skeeleren.

De Betuwe in het klein, dat is het karakter van ‘De Buitens’. Dit gebied heeft fiets-, ruiter- en wandelpaden die aansluiten op de andere deelgebieden. Twee archeologische vindplaatsen worden aangekleed tot kleine parkjes.

Overgang van stad naar platteland

En tot slot is er deelgebied De Woerdt in het zuidelijkste puntje van Park Lingezegen. Deze sluit aan op de landschapszone in de Waalsprong en markeert de overgang van stad naar platteland.

Bij de ingangen van Park Lingezegen zijn karakteristieke entreezuilen geplaatst. Zo is voor wandelaars, fietsers en automobilisten duidelijk dat hier het landschapspark begint.