Aanpak wateroverlast Niers

Aanpak wateroverlast Niers

In het voorjaar van 2016 zijn de oevers van de Niers opgeschoond van begroeiing met als doel het stuwend effect door begroeiing te verminderen en de afvoercapaciteit te vergroten. Echter tijdens en na de wateroverlast van juni 2016 is gebleken dat op meerdere locaties nog altijd sprake is van een stuwende werking door o.a. begroeiing en aanzandingen (aangroei) waardoor er geen optimale doorstroming was ten tijde van piekafvoeren op de Niers. Daar waar de oever binnen de kadastrale grens ligt wordt deze begroeiing en worden deze aanzandingen verwijderd door middel van groot onderhoud. Het gaat hierbij om 17 locaties met een totale oppervlakte van 3.513 m².

In opdracht van: Waterschap Limburg
Disciplines: Herinrichting waterlopen, Baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie)
Looptijd: 2018

Feiten & Cijfers


Doel

Het verbeteren van de water doorstroom en het vergroten van de afvoercapaciteit bij piekafvoeren om wateroverlast te voorkomen. Dit door het verwijderen van begroeiingen en aanzanddingen (aangroei) in de Niers.

Daar waar de oever binnen de kadastrale grens ligt is het voorstel om begroeiing en aanzanddingen (aangroei) te verwijderen om het stuwend effect te verminderen en de afvoercapaciteit te vergroten.

Ligging

Het projectgebied is gelegen in Noord-Limburg, gemeente Gennep. Daar waar rivier de Niers ter hoogte van het dorp Hommersum, Duitsland (deelstaat Nordrhein-Westfalen) Nederland binnen komt. De fysieke werkzaamheden zullen plaatsvinden op een 17 locaties gelegen aan rivier de Niers.

Na realisatie

  • – Bijdrage en versnelling van het gebiedsproces, het opzetten van een visie voor het dal waarin de Niers gelegen is.
  • – Verhoging van de afvoercapaciteit door het verwijderen van aanzanddingen en houtopstanden.
  • – Vermindering van stremmende elementen/obstakels binnen het stroomprofiel. Dit door het verwijderen van de aanzanddingen en houtopstanden.
  • – Minder kans op wateroverlast, onderlopen van aangrenzende agrarische percelen naast de Niers