Bouwrijp maken De Zwarte Molen

Bouwrijp maken De Zwarte Molen

Het plangebied De Zwarte Molen is een uitbreidingswijk aan de zuidoostzijde van de kern van het dorp Nistelrode waar een gevarieerde wijk in het groen met verschillende woningtypes zal worden gerealiseerd.

In opdracht van: Gemeente Bernheze
Disciplines: Bouwrijp maken, Aanleg hoofdriool met uitleggers, Grondwerkzaamheden, Aanbrengen noodbestrating, Diverse opruimwerkzaamheden
Looptijd: 2018-2019