Inrichting openbare ruimte Centrumplan Schaijk

Schaijk (Gemeente Landerd)

Inrichting openbare ruimte Centrumplan Schaijk

Voor een dorpshart is een goede kwaliteit van de openbare ruimte essentieel. Voetgangers en fietsers moeten zich er prettig voelen en er moeten vlakbij de winkels voldoende parkeerplekken zijn voor auto’s. De openbare ruimte binnen en direct rondom het centrum wordt opnieuw ingericht, zodat een herkenbare dorpskern ontstaat, met een functionele inrichting. Dit is een forse ingreep, essentieel bij het realiseren van het dorpshart.

Het Europaplein krijgt een nette nieuwe inrichting, waarmee er beter geparkeerd kan worden en het duidelijk een onderdeel wordt van het gehele centrumplan. De Pastoor van Winkelstraat wordt opnieuw ingericht, zodanig dat er ruimte ontstaat voor het organiseren van evenementen. De wegen rondom het centrum worden opnieuw ingericht, zodat de verkeersafwikkeling goed blijft en er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de doorgaande wegen en het centrum met de winkels. Bij deze herinrichting worden bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Tegelijk met de herinrichting van de straten worden meteen ook de (verouderde) rioolsystemen vervangen, zodat de wegen daarvoor niet weer over een aantal jaren opnieuw opgebroken hoeven te worden.

In opdracht van: Gemeente Landerd
Disciplines: Bouw- en/of woonrijp maken, Rioolreconstructie, – vervanging en -herinrichting, Aanleggen parkeervakken en fietspaden
Looptijd: 2017 – 2018

Bezoek project website

Feiten & Cijfers


Europaplein en Pastoor van Winkelstraat

Het Europaplein (het plein) krijgt een nette nieuwe inrichting, waarmee er beter geparkeerd kan worden en het duidelijk een onderdeel wordt van het gehele centrumplan. De Pastoor van Winkelstraat wordt (tussen de Runstraat en het Europaplein) opnieuw ingericht, zodanig dat er ruimte ontstaat voor het organiseren van evenementen, zoals de kermis, carnaval etc. Dit gebied (ook ter plaatse van de Phoenix) wordt eenduidig ingericht, en krijgt hiervoor een meer vlak profiel, zodat het vrijer indeelbaar is.

De wegen rondom het centrum

De wegen rondom het centrum (Schutsboomstraat, Pastoor van Winkelstraat en Europaplein – de weg) worden opnieuw ingericht, zodat de verkeersafwikkeling goed blijft en er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de doorgaande wegen en het centrum met de winkels. Bij deze herinrichting worden bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Tegelijk met de herinrichting van de straten worden meteen ook de (verouderde) rioolsystemen vervangen, zodat de wegen daarvoor niet weer over een aantal jaren opnieuw opgebroken hoeven te worden.

Extra parkeerplaatsen

In het hele gebied komen er extra parkeerplekken bij, maar vooral ter plekke van de entrees van de supermarkten en de nieuw te realiseren woningen. De Albert Heijn krijgt 2 entrees (de ene gericht op het Europaplein en de andere gericht op de Schutsboomstraat) zodat de parkeerdruk van de Albert Heijn gespreid wordt.