Centrumplan Zeeland Fase 3

Centrumplan Zeeland Fase 3

In Zeeland is gestart met fase 3 van de inrichting van de openbare ruimte in het Centrum Plan. Van het gehele plein voor De Garf wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Er wordt een regenwaterriool aangelegd en de huidige bestrating van de rijbaan, trottoirs en parkeervakken wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal.

In opdracht van: Gemeente Landerd
Disciplines: Vervanging en -herinrichting riool, wegenbouw en straatwerk, groenvoorziening
Looptijd: oktober 2019 – december 2019

Projectdoelen


Aanleg regenwaterriool

Er wordt een regenwaterriool aangelegd om de doorstroom van water te verbeteren en het vergroten van de afvoercapaciteit bij piekafvoeren om wateroverlast te voorkomen.

Vervangen bestrating

De huidige bestrating van de rijbaan, trottoirs en parkeervakken wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal. In de trottoirs worden natuursteentegels aangebracht en worden er nieuwe lichtmasten geplaatst waardoor er eenheid ontstaat met het gebied rondom het gemeentehuis en het plein tussen gemeentehuis en Jumbo.

Groenvoorziening

Nieuwe bomen worden aangeplant en in de middenstrook tussen de parkeerplaatsen wordt beplanting aangebracht. De wijze van parkeren, schuine parkeervakken in combinatie met éénrichtingsverkeer, blijft hetzelfde.