Inrichting Uiterwaarden Demen-Dieden

Inrichting uiterwaarden Demen-Dieden

Op 7 april 2022 is de starthandeling voor de kleiwinning en het herinrichten van de natuur rondom de uiterwaarden van de dijk in een gebied tussen Demen en Dieden. Dit gebied ligt in de gemeente Oss en is maar liefst 110 hectare groot. Om dit project tot een succes te brengen, gaan wij de samenwerking aan met Natuurmonumenten, K3, Rodruza en Rijkswaterstaat.

Het belooft een prachtig gebied te worden, met meer diversiteit doordat land en water elkaar afwisselen. Vogels zullen de bomen in de lente komen bewonen met hun nestjes, de ondergaande zon zal op het water reflecteren en het onderwaterleven zal enorm verrijken. Kortom, een heerlijk gebied om uit te waaien.

Voordelen van het winnen van klei
De grootste aanjager van dit project is het winnen van klei, en dat heeft meerdere positieve doeleinden. De klei die in dit gebied gewonnen wordt, is roodbakkende keramische klei. Deze klei is uitermate geschikt voor het maken van bakstenen. Hiermee kunnen we de komende 10 jaren steenfabrieken voorzien van klei voor de productie van bakstenen voor de woningbouw.

Daarnaast draagt kleiwinning bij aan de waterveiligheid van de dijk, omdat het waterpeil tijdens hoogwater wordt verlaagd. Hierdoor hoeven de dijken minder te worden verhoogd. Ook komen er geulen in de uiterwaarden. In een geul is de grond wat dieper, zodat het water hier blijft staan. De waterkwaliteit wordt hierdoor verbeterd en daarmee draagt dit project bij aan het behalen van de KRW-doelstelling van Rijkswaterstaat.

Partners: Een zelfrealisatie van K3 Delta, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Rodruza en Wetering
Disciplines: Grondstoffenwinning, Natuurontwikkeling en -herstel, Waterveiligheid
Looptijd: 2022 – 2023

Meer informatie


Wat we gaan doen

Dit project bestaat uit kleiwinning en de herinrichting van de natuur. Dit gaan we doen door de liggende kleilaag (deels) af te graven. De klei die hieruit gewonnen wordt, zal via de Maas worden vervoerd, zodat er over de weg zo min mogelijk overlast is. Door het afgraven van klei, ontstaat er een geul, ofwel ondiep water. Hierdoor is er meer variatie in het landschap en wordt de biodiversiteit vergroot.

Duurzaamheid

Klei is een duurzame grondstof. Dit komt omdat het vormen van klei – dat ook wel sedimentatie wordt genoemd – sneller gaat dan dat het wordt gewonnen. Klei wordt namelijk gevormd doordat er kleine kleiplaatjes door de rivier stromen. Met hoogwater komt het water van de rivier op de uiterwaarden terecht, waardoor de kleiplaatjes achter blijven. Wanneer er veel kleiplaatjes achterblijven, ontstaat er nieuwe klei. Hierover kun je meer lezen in de eerste Weteringblog.

Meanderende Maas

‘Meanderende Maas’ is de naam van een groot project waarbij de dijken van de Maas voor een groot deel worden verstevigd. Er wordt bovendien meer ruimte aan de rivier gegeven en het gebied wordt mooier en economisch sterker gemaakt. Het project ‘Demen-Dieden’ werkt als het ware in het verlengde van het project ‘Meanderende Maas’. Beide projecten werken zelfstandig en onafhankelijk van elkaar. Desondanks hebben we veel met elkaar te maken vanwege de ligging en de tijd wanneer we aan het werk gaan. Daarom is er in de planningsfase intensief contact geweest om alles goed af te kunnen stemmen.