Grofzandbarrière Gameren

Grofzandbarrière Gameren

Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren neemt water dat onder de doorlopende kleilaag onder de dijk door sijpelt soms zand mee. Dit gebeurt vooral als het water in de rivier hoog staat. We hebben dan te maken met ‘piping’. Hierdoor kan de dijk zwakker worden.

Waterschap Rivierenland laat drie partijen, waaronder Wetering (in samenwerking met FPH Ploegmakers en Vissers Ploegmakers) versterkingsmaatregelen uitvoeren door middel van een nieuwe techniek: de zogenaamde grofzandbarrière. Hierbij wordt een sleuf van grof zand onder aan de teen van de dijk ingebracht. Dit vormt een barrière om te voorkomen dat het fijnzand door piping uitspoelt. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

In opdracht van: Waterschap Rivierenland
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers
Disciplines: Kade- en dijkversterkingen
Looptijd: 2021 – 2022

Feiten & Cijfers


Wat we gaan doen

Om een grofzandbarrière te maken wordt een sleuf van grof zand onder aan de teen van de dijk ingebracht. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en zandkorrels tegenhoudt. Dit voorkomt piping. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject. Een grofzandbarrière is een doorontwikkeling van verticaal zanddicht geotextiel, dat al op diverse locaties wordt toegepast.

Innovatie

Kennisinstituut Deltares heeft de grofzandbarrière uitgebreid getest op laboratoriumschaal. Na maanden van testen met proefopstellingen blijkt de uitvinding ook op grote schaal te werken. Daarmee wordt de grofzandbarrière een maatregel die breed kan worden ingezet om piping tegen te gaan.

Duurzaamheid

Een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Een extra berm naast de dijk kost ruimte. Een stalen damwand in de dijk is duurder dan de grofzandbarrière en minder duurzaam.

000