Herinrichting en sanering Tungelroysebeek CDE & FG

Doel van de herinrichting en sanering is dat er weer een natuurlijk meanderende beek komt, dat deze beek een schone bodem krijgt en dat het waterpeil wordt aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal. Bijkomende doelstellingen zijn structuurverbetering van de landbouw, realisatie van nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden. Om dit alles te realiseren is over een afstand van ca. 13,5 km de verontreinigde (water) bodem gesaneerd, en het bestaande beektrace verlegd. Op een aantal plekken zijn buffers aangebracht, er zijn bruggen en vissteigers gerealiseerd, de oeververdediging is verbeterd en er is op diverse plaatsen groenvoorziening aangebracht.

ClientGerealiseerd
000