Herinrichting Graafsebaan

Herinrichting Graafsebaan

In opdracht van Gemeente Bernheze zal Wetering de Graafsebaan opnieuw inrichten om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. We voeren het project in fases uit.

In opdracht van: Gemeente Bernheze
Disciplines: Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Vervanging en -herinrichting wegenbouw en straatwerk, Openbare inrichting
Looptijd: April 2019 – November 2019

Projectdoelen


Rijbanen & Verlichting

De weg wordt helemaal opnieuw ingericht. De nieuwe rijbaan wordt smaller. Hierdoor komt er aan beide kanten van de rijbaan ruimte vrij voor extra groen en een voetpad. Tegelijk met de herinrichting vervangen we de verlichting.

Fundering

Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht waarin het regenwater opgeslagen wordt. Dit regenwater kan vervolgens in de bodem wegzakken. De nutsbedrijven pakken de ondergrondse kabels en leidingen aan.

Herinrichting

De bestaande monumentale eikenbomen blijven staan. Met uitzondering van 2 monumentale eiken bij de nieuwe rotonde op de kruising Graafsebaan-Elzenseloop (woonwijk De Hoef). Deze bomen passen niet in een rotonde en moeten gekapt worden