Hoogveenherstel Leegveld

Hoogveenherstel Leegveld

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Tot eind 2022 voert Wetering werkzaamheden uit in het gebied Leegveld om verdroging tegen te gaan. We zorgen ervoor dat het gebied meer water kan vasthouden.

Dit doen we door o.a. kades aan te leggen om water in het gebied te houden en stuwen te plaatsen om de waterstand te kunnen regelen. Hiermee creëren we gunstige omstandigheden voor herstel en ontwikkeling van hoogveen in het gebied. Om te voorkomen dat de omgeving nadelen ondervindt van de peilopzet hogen we lager gelegen landbouwpercelen op en leggen we drainage aan.

In opdracht van: Provincie Noord Brabant in samenwerking met Waterschap Aa en Maas
Partners: Gemeente Deurne & Staatsbosbeheer
Disciplines: Herinrichting waterlopen, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie)
Looptijd: 2021 – 2022

Meer informatie


Wat we gaan doen

  • – Inrichten van 180 hectare nieuwe natuur
  • – Aanleg van 40 kilometer aan kades
  • – Plaatsen van 45 stuwen om waterstanden te regelen
  • – Ophogen van percelen en aanleg drainage bij bebouwing
  • – Ophogen of aanpassen tracé van recreatieve routes
  • – Graven van 3 kilometer aan nieuwe sloten
  • – Verbreden van ruim 11 kilometer aan bestaande sloten
  • – Dempen van bijna 40 kilometer aan greppels en sloten

Meld je aan voor de BouwApp!

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in het projectgebied Leegveld, download dan de “BouwApp” in de Appstore of de Playstore. Als je in de app het project “Hoogveenherstel Leegveld” als favoriet markeert en volgt, ontvang je foto’s en berichten over de voortgang van het werk en notificaties over omleidingsroutes. Ook blijf je op de hoogte van mijlpalen in het project en is het mogelijk om vragen te stellen aan de omgevingsmanager.

 

Scan de QR-code om direct naar de app- of playstore te gaan!

Innovatie & Duurzaamheid

Ook tijdens de realisatie gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Het doel is om zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken in de uitvoering van werkzaamheden en de toe te passen producten worden gekozen op basis van levensduur en circulariteit.

000