Parkeerterrein de Vleut

Parkeerterrein de Vleut

Met de ontwikkeling van recreatiegebied De Vleut als poort naar het Groene Woud wordt een toename van zowel het auto- als het brom/fiets verkeer verwacht. Om dit op een veilige en efficiënte manier te kunnen opvangen worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Het parkeren wordt opgevangen op een nieuw aan te leggen parkeerterrein aan de Koppelstraat met ongeveer 250 parkeerplaatsen.

In opdracht van: Gemeente Best
Disciplines: Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting
Looptijd: 2019