Plassengebied Nijmegen

Plassengebied Nijmegen

Ontgraving van circa één miljoen m3 afdek ten behoeve van het baggerrijp maken van de zandwinning. Circa 400.000 m3 wordt verwerkt binnen diverse herinrichtingsprojecten. Het restant wordt vermarkt voor civieltechnische projecten en de keramische industrie.

In opdracht van:
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Zand- en/of kleiwinning
Looptijd: 2013 – 2018