Reconstructie Nazarethstraat

Reconstructie Nazarethstraat

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum, de Hoofdstraat en de Boterhoek. Dit jaar komt de Nazarethstraat aan bod. Door dezelfde materialen te gebruiken als in de Hoofdstraat en de Boterhoek krijgt het centrum een grotere uniforme uitstraling.

In opdracht van: Gemeente Best
Disciplines: Verwijderen bestaande verharding en begroeiing, Aanbrengen hemelwater riool, Aanbrengen groeiplaatsverbetering en groenvoorzieningen, Aanbrengen bestrating en straatmeubilair
Looptijd: 2016-2017