Uivermeertjes

Uivermeertjes Deest

Ontgraving van circa 725.000 m3 afdek ten behoeve van het baggerrijp maken van de zandwinning. De vrijgekomen klei wordt vermarkt voor civieltechnische projecten en de keramische industrie.

In opdracht van:
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Zand- en/of kleiwinning
Looptijd: 2011 – 2019