WB21 Knelpunten en assets

WB21 knelpunten en assets

Waterschap Limburg kampt met watersystemen welke niet meer voldoen aan de geldende normering en waar door hevige neerslag overlast kan optreden. Hiertoe dient er uiterlijk eind 2021 verspreid in het beheergebied van Waterschap Limburg op wel 60 locaties knelpunten aangepakt te worden. Dit kan bestaan uit herprofileren en baggeren van waterlopen, aanbrengen van oeverbescherming, het realiseren van regenwaterbuffers en het renoveren van water regulerende objecten.

Hiervoor heeft Waterschap Limburg een raamovereenkomst uitgeschreven, welke door Wetering is aangenomen op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. De komende jaren zullen wij op meerdere deelprojecten de knelpunten aanpakken. Hierbij verlenen wij ook advies aan de opdrachtgever in de planvormingsfase om zo tot een geschikte oplossing te komen, hierbij is duurzaamheid een belangrijk aspect..

In opdracht van: Waterschap Limburg
Disciplines: Herinrichting waterlopen, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Baggerwerkzaamheden, Oeverwerken, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie)
Looptijd: 2020 – 2022

Feiten & Cijfers


Doel

Het aanpakken van watersystemen, welke niet meer voldoen aan de geldende normering en waar door hevige neerslag overlast kan optreden. Dit kan bestaan uit her-profileren en baggeren van waterlopen, aanbrengen van oeverbescherming, het realiseren van regenwaterbuffers en het renoveren van water regulerende objecten.

Ligging

De locaties liggen verdeeld over het gehele beheergebied van Waterschap Limburg.

Innovatie & Duurzaamheid

Ook tijdens de realisatie gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Het doel is om zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken in de uitvoering van werkzaamheden en de toe te passen producten worden gekozen op basis van levensduur en circulariteit.