Revolutionaire dijk krijgt vorm in Gelderland
21/09/2021 weteradmin

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om water. Een revolutionaire dijk in Gameren doet die reputatie extra eer aan. Waterschap Rivierenland spreekt zelfs van een wereldprimeur. De dijk won al een belangrijke innovatieprijs en moet zorgen voor een stabiele waterkering, zeker als er sprake is van hoogwater.

 

In de dijk wordt een barrière van grofzand toegepast. De barrière moet bij hoogwater voorkomen dat er soms water door de zandlagen onder de dijk door stroomt. Dat is op zich niet erg, maar als er zand mee spoelt kan de dijk instabiel worden en verzakken. De grofzand barrière moet hier uitkomst bieden.

Twee aannemerscombinaties (waaronder Wetering, FPH Ploegmakers en Vissers Ploegmakers) graven nu bij Gameren een diepe sleuf aan de voet van de dijk. In die sleuf wordt grofzand aangebracht. Op die plek wordt het water dat toch onder de dijk doorkomt door het grove zand makkelijker doorgelaten, maar wordt het mee stromende zand wel beter vastgehouden. Zo blijft er meer zand onder de dijk achter en blijft de dijk langer veilig.

Bekijk hier hoe de techniek in de dijk werkt:

Rood zand als verklikker
Ter controle wordt er op dit dijkvak ook een deel roodgekleurd zand bijgestort. Als dit rode zand na hoogwater achter de dijk verschijnt weet het waterschap daardoor dat de dijk daar mogelijk is aangetast.

Vervolg is al in zicht
Projectleider Bastiaan Heutink van het waterschap is ervan overtuigd dat het systeem werkt. In het laboratorium is het uitgeprobeerd en ook een toepassing in een 300 meter lange proefgoot was succesvol. Nu wordt het systeem voor het eerst serieus toegepast bij een kilometer lang dijkvak bij Gameren. Daar hebben ze nu nog te maken met het probleem van wegspoelend zand. In totaal staat het waterschap tot 2050 voor een dijkversterkingsoperatie van bijna 400 kilometer lengte.

Er zijn nu twee aannemerscombinaties bezig met de aanleg. De twee verschillen iets in aanpak. Heutink denkt dat beide systemen ook bij andere dijkvakken zeker toegepast gaan worden. Maar niet standaard, want “het zijn stukken gereedschap in mijn gereedschapskist voor dijkverbetering”, aldus Heutink.

Uiteindelijk moet medio november de complete grofzand barrière bij Gameren af zijn.

 

 

 

Bericht via: Omroep Gelderland