Riet deelgebied Waterberging ingeplant en beschermd
27/11/2015 weteradmin

In het voorjaar van 2015 is de waterberging in het Waterrijk met rietwortels ingeplant.  Een uitdaging was het rietlandbeheer; samen met natuurliefhebbers en deskundigen is uiteindelijk een succesvolle aanpak bedacht om het jonge riet tegen ganzenvraat te beschermen: wapperende linten en gaas moeten de komende drie jaar voorkomen dat ganzen de jonge rietscheuten opeten. Ook is het grondwerk van het rietland tussen de Kampsestraat en kassengebied Bergerden in volle gang. Vrijkomende grond wordt vervoerd naar diverse dijkverbeteringsprojecten aan de IJssel.

 

In september is een begin gemaakt met de inrichting van de graslandpercelen in Waterrijk Oost. De watergangen zijn aangepast en er zijn duikers aangebracht om de waterhuishouding te kunnen regelen.

In de loop van 2016 worden de stuwen gerealiseerd. In de zomer worden recreatieve voorzieningen aangebracht, zoals het fietspad langs de Linge, tussen Bergerden en de Lingebrug/RijnWaalpad en de wandelpaden in het noordelijk deel.