Rijkswaterstaat en opdrachtpartners tekenen contracten onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas

Rijkswaterstaat en opdrachtpartners tekenen contracten onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas
09/06/2022 weteradmin

Een oppervlak van 64.000 ha, zo’n 4 miljoen belanghebbenden, dat is een complexe opgave. Het nieuwe onderhoudscontract voor de Nederlandse uiterwaarden is in meerdere opzichten uniek. Daarbij past een innovatieve contractvorm, waarbij Rijkswaterstaat en contractpartners sámen werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Rijkswaterstaat heeft aan 3 opdrachtpartners – combinaties met een diversiteit aan bedrijven – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund. In de nieuwe contracten, met een looptijd van maximaal 10 jaar, is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Deze zijn in lijn met de transitie-aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 7 juni 2022 zijn de overeenkomsten getekend.

 

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en zijn de uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van 4 miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren.

Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde opdrachtpartners gaan we het beheer en onderhoud de komende 4 jaar uitvoeren. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal 10 jaar.

Gunning gedaan op kwaliteit
De aanbesteding is augustus 2021 gestart, met een selectiefase waarin gegadigden werd gevraagd te reflecteren op de eigen organisatie, en de mate waarin de organisatie past bij de waarden van het project. Daarna volgde een concurrentiegerichte dialoog. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is vervolgens een vaste prijs aangehouden en is volledig beoordeeld op kwaliteit.

Definitieve opdrachtverlening
Op 7 juni vond de definitieve opdrachtverlening plaats voor de verschillende percelen, met een grote diversiteit aan deelnemende bedrijven:

Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: Van de Wetering Cultuurtechniek; aannemersbedrijf Van Wijlen; aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects.

Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel; Witteveen + Bos; Prop Beplantingswerken, met digitale partners: HAL24K Infra; Google Cloud Solutions; Ciphix;

Perceel IJssel: Een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

 

Bericht via: Rijkswaterstaat