Start met CO² prestatieladder
16/01/2014 weteradmin

Van de wetering heeft een grote zorg voor mens en milieu. Duurzaamheid staat hoog aan het vaandel binnen onze organisatie. We beseffen ons dan ook dat ons materieel en de uit te voeren projecten invloed op natuur en milieu kunnen hebben. Daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om werkzaamheden zodanig uit te voeren dat negatieve effecten zo beperkt mogelijk blijven. Om dit vorm te geven zijn wij gestart met de CO² prestatieladder.

 

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2-prestatieladder is door ProRail ontwikkeld. Sinds 2009 wordt het instrument gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Ook andere aanbesteders, zoals Rijkswaterstaat, zien de mogelijkheden van de ladder. Op 16 maart 2011 droeg initiatiefnemer ProRail het eigendom van de ladder over aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO.

Het doel is om medio mei gecertificeerd te zijn op niveau 3.