Tentoonstelling Natte Wildernis Millingerwaard
31/01/2013 weteradmin

In de tentoonstelling Natte Wildernis in het Watermuseum te Arnhem heeft het DLG-project Millingerwaard een promintente plaats gekregen. De Millingerwaard is een van de plekken in het Nederlandse rivierengebied uit het programma Ruimte voor de Rivier. Het is een uiterwaard vlakbij Nijmegen met ooibossen, kruidenrijke graslanden en rivierduinen; wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Hier realiseert DLG tezamen met aannemerscombinatie Boskalis/V.d.Wetering en onderaannemer K3Delta waterstandsverlaging én nieuwe natuur.

 

In de tentoonstelling wordt het verhaal verteld over Ruimte voor de Rivier. In Nederland neemt de kans op overstromingen toe omdat rivieren ruimte hebben verloren door hoge dijken, kribben en ophoging van uiterwaarden door aanslibbing en bebouwing. Het programma Ruimte voor de Rivier neemt op ruim 30 plekken in het Nederlandse rivierengebied maatregelen om het water vrijer te laten stromen. Naast veiligheid wordt ook geïnvesteerd in het mooier en aantrekkelijker maken van de rivier en komt er ruimte voor natuurgebieden en recreatie.

Aan de hand van het project Millingerwaard wordt een beeld geschetst van deze natte wildernis. Behalve lezen en kijken, biedt de tentoonstelling bezoekers ook de mogelijkheid te ruiken, te voelen en in actie te komen. Voor geïnteresseerden die na het zien van de tentoonstelling zelf op ontdekkingtocht naar de Millingerwaard willen om er met eigen ogen bevers te zien, biedt het Watermuseum een gratis kopje koffie aan in het wilderniscafé ‘De Waard van Kekerdom’ op vertoon van het entreebewijs. Voor kinderen is er een speurtocht door de tentoonstelling, met iedere maand kans op een mooie prijs.

Praktische informatie

De tentoonstelling staat in het Nederlands Watermuseum van 29 januari tot en met 15 mei van dit jaar.
Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties is het museum ook op maandag geopend.

Adres: Zijpendaalseweg 26 – 28 / 6814 CL ARNHEM  Tel: 026 – 44 52 548

Voor meer informatie kijk op www.watermuseum.nl.