Wij passen gewonnen klei toe in eigen project
19/07/2023 Anne Gerritsma

Wij zijn actief in de kleiwinning voor zowel de keramische industrie als voor de dijkversterkingen. De gewonnen klei zetten we ook weer in op onze eigen projecten. Op deze manier maken wij werk met werk.

In het kort:
Momenteel werken we op de winlocatie in Brüggen, Duitsland. Vanuit hier hebben we recent 5000 kuub klei vervoerd naar twee deelprojecten van WOCU, gelegen in Heijen en Venlo. Hier wordt de klei gebruikt voor het herstellen van oevers.

Kleiwinning
Wij werken op diverse winlocaties door Nederland, België én Duitsland. Dit doen we bij natuurprojecten, groeves van concullega’s en op onze eigen groeves. Hierdoor beschikken we over een ruime en stabiele voorraad klei voor de Nederlandse markt.

We hebben ons gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige kleiproducten aan verschillende sectoren, waaronder de keramische industrie en de dijkenversterkingen. Dankzij de natuurlijke eigenschappen van klei, zoals de erosiebestendigheid, de hoge cohesie en de waterbestendigheid, is klei een geschikt materiaal voor toepassingen binnen de waterbouw.

De winlocatie
Op de winlocatie in Brüggen werken we samen met eigenaar Lankes, die momenteel zandwinning uitvoert op deze locatie. Naast zand bevinden zich op deze plek twee indrukwekkende kleilagen van maar liefst één tot twee miljoen jaar oud.

De bovenste laag is bij uitstek geschikt als dijkenklei, omdat hier erosieklasse één en twee klei aanwezig is. Daardoor kunnen we de klei goed gebruiken binnen ons project WOCU, én beschikken we over deze klei voor de Nederlandse markt.

De verwerkingslocatie
WOCU is een langlopend onderhoudscontract voor de uiterwaarden langs de Maas. Deze uiterwaarden onderhouden we niet alleen. Dit doen we samen met Van Wijlen, M.J. Smits en Tenders & Projects onder de naam Maaskracht, én met Rijkswaterstaat, de opdrachtgever, zelf.

Onlangs zijn we gestart met twee deelopdrachten binnen WOCU: Zuidereiland in Heijen en Hoogwatergeul Raaijweide in Venlo. De klei die we hebben gewonnen in Brüggen is naar deze projecten vervoerd.

Zuidereiland Heijen
Tien jaar geleden zijn de oevers van het Zuidereiland ontsteend om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren, en om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water-maatregelen. Dit heeft echter geleid tot een natuurlijk proces van afkalving van de oevers. Hoewel dit binnen de vastgestelde brandbreedte valt, is er besloten om in te grijpen om nog verdere afkalving tegen te gaan.

Dit doen we onder andere door de oevers te beschermen met een stortstenen langsdam. Dit breekt de golfslag waardoor het proces van afkalving vertraagt. Sommige delen van de oever waren zo ernstig beschadigd dat het nodig was om deze te herstellen. Voor deze herstelwerkzaamheden gebruiken we de klei uit Brüggen.

Hoogwater Raaijweide Venlo
Ruim tien jaar geleden is op deze locatie een geul gerealiseerd, die bij hoogwater resulteert in een waterstandsverlaging tot 5cm. Door invloed van golfslag en hoogwater is er erosie opgetreden aan de oevers.

Om de oever te versterken, zijn er na het hoogwater van juli 2021 noodmaatregelen getroffen. Nu gaan we herstelwerkzaamheden uitvoeren, zodat de noodmaatregelen niet meer nodig zijn. Ook hier wordt de klei uit Brüggen gebruikt om de oever te herstellen.

Bekijk hier de projectpagina over WOCU