Medewerkers-van-het-eerste-uur-Schwerfen-uitstapje