Wetering gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder!
22/04/2014 weteradmin

Met trots kunnen wij melden dat wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder! Recent zijn we gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder Niveau 3. De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werkt aan CO2-reductie.

 

Naast het sociale aspect, waar wij veel waarde aan hechten, wordt met de CO2-prestatieladder ook het milieu nog eens extra onder de loep genomen. De certificering past bij ons beleid om preventie van CO2-uitstoot in plaats van deze te compenseren.

Vergelijking CO2 footprint 2012 en 2013

In het kader van certificering op de CO2-Prestatieladder hebben wij onze CO2 footprint opgesteld waarvoor alle energiestromen in kaart zijn gebracht, inclusief de omvang van het energieverbruik. Dit jaar geldt als referentiejaar voor de reductiedoelstellingen die zijn opgesteld voor het jaar 2024. Uit de emissie inventaris van 2013 blijkt dat toen al een reductie van -11,4% (566 ton CO2 uitstoot) is behaald t.o.v. 2012.