Video Het Waterrijk: Van plan tot uitvoering
02/12/2015 weteradmin

In Het Waterrijk wordt flink wat grond verzet. Wat gebeurt er en waarom? In deze derde aflevering van ‘Van ontwerp tot uitvoering’ brengen Joop Eilander (projectleider), Jeroen Bosch (landschapsarchitect) en Toon van Mierlo (omgevingsmanager Wetering) u helemaal op de hoogte.

 

Het Waterrijk ligt in het noorden van Park Lingezegen onder Arnhem. Het deelgebied bestaat uit twee delen, oost (vooral voor de natuur) en west (nadruk op recreatie). De aanleg van Het Waterrijk is nu 1,5 jaar op weg en zal uiteindelijk 5 jaar duren. Eind 2016 is het oostelijk deel klaar, daarna wordt er tot 2018 gewerkt aan het westelijke deel.

Waterberging

Het Waterrijk onderscheidt zich van de andere deelgebieden door de nadruk op water, veel natuur en de grote schaal. Het gebied bestaat uit bos, grasland en moeras. Het moeras neemt het grootste deel van het werk in beslag. De waterberging tussen de Kampsestraat en de A325 is nu klaar. Hier kan 90.000 kuub water worden geborgen, in extreme gevallen zelfs nog meer. Voorlopig houdt Arnhem droge voeten.

Recreatie

Recreatie krijgt in Lingezegen veel aandacht, en dus ook in Het Waterrijk. Bij het ontwerp was bereikbaarheid een aandachtspunt. Verder worden er duikers gebouwd voor kanoërs, er komt een vissteiger, een idylle en een vogelkijkhut.

Uitdagingen

Geen projectontwikkeling zonder uitdagingen. Een goede omgang met grondeigenaren en het  explosievenonderzoek was belangrijk om de vaart erin te houden. Een andere uitdaging was het rietlandbeheer; samen met natuurliefhebbers en deskundigen is uiteindelijk een succesvolle aanpak bedacht om het jonge riet tegen ganzenvraat te beschermen. Het Waterrijk is al met al goed uitvoerbaar, en de uitvoering ligt prima op schema.