Voorbereidende werkzaamheden FluviaTiel Fase 1 gestart
20/02/2017 weteradmin

In opdracht van gemeente Tiel is aannemerscombinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers (Dijkencombi) deze week gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project FluviaTiel fase 1.

FluviaTiel is een bijzondere gebiedsontwikkeling. In het gebied, dat wordt begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de haven en de woningen aan de Zwaluwstraat worden veiligheid (dijkversterking), het verminderen van kwelwateroverlast, wonen, recreatie en natuur gecombineerd. De binnenstad met haar voorzieningen ligt op korte afstand. En dat alles langs de prachtige rivier de Waal. Een uniek stukje Tiel, voor iedereen toegankelijk.

Voorbereiding

De verwachting is dat de uitvoering start in juni/juli van 2017. Vooraf vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Zoals verschillende onderzoeken naar de gesteldheid van de bodem, de ligging van kabels en leidingen en de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De bomenkap gebeurt nu, omdat het broedseizoen van de vogels nog niet is begonnen.