Voorbereidende werkzaamheden Hoogveenherstel Leegveld van start
21/03/2021 weteradmin

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Tot eind 2022 voert Wetering in opdracht van Waterschap Aa en Maas werkzaamheden uit in de Deurnsche Peel ten behoeve van het project Hoogveenherstel Leegveld.

 

Voorbereidende werkzaamheden van start
De afgelopen weken is Wetering druk in de weer geweest met voorbereidende werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoeken. Op de locatie waar de proefkade komt te liggen, is de veengrond onderzocht door sonderingen uit te voeren. Bij sonderen wordt een metalen staaf met kegelvormige punt  in de grond gedrukt om de de draagkracht van de grond te kunnen bepalen. Op basis van deze resultaten kan de juiste aanleghoogte van de proefkade bepaald worden. Verder zijn na de sneeuw- en vorstperiode de detectiewerkzaamheden voor het opsporen van explosieven weer opgestart.

Na de voorbereidingen kan de fysieke uitvoering van het project starten, naar verwachting is dit begin april. De eerste werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het werkterrein: het plaatsen van de bouwketen, inrichten van de gronddepots en het leggen van rijplaten. Eind 2022 moet het gebied ingericht zijn en kan het waterpeil opgezet worden.

Aanleg proefkades
Inmiddels is ook de aanleg van de proefkade aan de Blokweg afgerond. In totaal wordt duizend kuub grond aangevoerd. Dat zijn ongeveer 45 vrachtwagens. Lees in de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas meer achtergronden terug over de aanleg van deze proefkades en de voorbereidende werkzaamheden.

Meld je aan voor de Bouwapp!
Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in het projectgebied Leegveld, download dan de “Bouwapp” in de Appstore of de Playstore. Als je in de app het project “Hoogveenherstel Leegveld” als favoriet markeert en volgt, ontvang je foto’s en berichten over de voortgang van het werk en notificaties over omleidingsroutes. Ook blijf je op de hoogte van mijlpalen in het project en is het mogelijk om vragen te stellen aan de omgevingsmanager.

 

Bericht via: Waterschap Aa en Maas