Voorbereidende werkzaamheden Stadswaard gestart
28/02/2016 weteradmin

De Stadswaard bij Nijmegen wordt natuurvriendelijk ingericht voor recreanten en er komt een geul waar bij hoog water aan één kant water in kan stromen. Het werk in de Stadswaard is gegund aan Combinatie Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers / Wetering en gaan vanaf 29 februari aan de slag in het gebied met voorbereidende werkzaamheden.

 

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het kappen van een stukje wilgenbos dat samenvalt met de nieuwe geul en  het verwijderen van begroeiing. De werkzaamheden beginnen in de week van 29 februari en duren enkele dagen tot een week. Uiteraard is de aannemer hierbij afhankelijk van de hoogwaterverwachting.

Het vrijkomende hout wordt met een tractor naar de afrit Ooijpoort gebracht waar een tijdelijk klein werkterrein ingericht is voor de verwerking en verlading. Vervolgens wordt het hout met vrachtwagens afgevoerd naar een erkend verwerker. De verwachting is dat dit in vijf vrachtwagens past. De aanvoer van materieel en de afvoer van het hout vindt plaats via de afrit Ooijpoort naar de Vlietberg en verder via de Ooijsedijk.

Graafwerkzaamheden geul

Half april starten de graafwerkzaamheden voor de geul, na vrijgave van explosieven en de realisatie van een laadbrug aan de Waal. De vrijkomende grond wordt met schepen afgevoerd via het water. Omwonenden en andere belangstellenden worden hierover nader geinformeerd met een nieuwsbrief en via www.waalweelde.nl.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager: Toon van Mierlo (telefoonnummer 06-51487988 of e-mail ). De laatste stand van zaken is ook altijd hier te vinden.