Werkzaamheden Gendtsche Polder in volle gang
12/12/2016 weteradmin

Momenteel zijn de graafwerkzaamheden in de Gendtsche Polder in volle gang. Het perceel langs de Suikerdam is inmiddels afgegraven, nu kan zich de beoogde graslandvegetatie ontwikkelen. De contouren van de vijf te graven kamsalamanderpoelen zijn zichtbaar gemaakt en de verdere graafwerkzaamheden daarvoor zijn in volle gang. De natuurpercelen worden binnenkort overgedragen aan Staatsbosbeheer die na oplevering het eigendom, beheer en onderhoud krijgt.

 

Nieuwbouwlocaties

Ook de sloop van de gebouwen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Deze drie locaties worden opgevormd tot nieuwbouwlocaties en binnenkort op de markt gezet via een locale makelaar. De verkoopbrochure daarvoor is bijna klaar en wordt vervolgens aangekondigd via de lokale kranten.

Drukriolering

De gemeente Lingewaard is samen met de aannemer bezig met de details rondom de aanleg van de riolering voor alle woningen en de steenfabriek. Stichting Lingewaard Natuurlijk zorgt momenteel voor de inventarisatie en het onderhoud van de geplaatste nestkasten voor dwergvleermuizen en steenuilen. En tot slot zijn de voorbereidingen bezig voor de plaatsing van het kuntswerk ‘Dijk van een Wijf’ langs de Waal in juni dit jaar, waar we gezamenlijk met de streek de feestelijke afsluiting van het project willen vieren.