Werkzaamheden Het Waterrijk goed op stoom
14/08/2015 weteradmin

De werkzaamheden in Het Waterrijk verlopen gestaag. Dit jaar werd de waterberging (tussen de A325 en de Kampsestraat) afgerond. Wat is er allemaal gebeurd?

 

Graafwerkzaamheden

De waterberging is bedoeld om bij extreem weer wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Daarvoor is ongeveer 100.000 m3 klei afgevoerd. Deze klei is nuttig gebruikt in allerlei andere projecten in Nederland, vooral voor dijkversterkingen. De ingreep zorgt dus niet alleen in de regio voor extra waterveiligheid, maar ook elders in Nederland.

Riet

De waterberging is dit voorjaar ingeplant met rietwortels. Hieruit groeien nieuwe rietscheuten die straks een volwassen rietveld vormen. Om te voorkomen dat de jonge rietscheuten worden opgegeten door ganzen wordt de aanplant beschermd. Palen waarover linten zijn gespannen moet invliegen tegengaan. Gaas rondom voorkomt inloop door ganzen. Vogels die geen schade aanbrengen kunnen het rietveld wel gebruiken. Zo is het rietveld al een mooie broedplaats gebleken voor de tureluur, kluut, visdief, meerkoet en diverse eenden.

Verder in 2015

Inmiddels is ook de aanleg van het rietland tussen de Kampsestraat en kassengebied Bergerden gestart. Alle vrijkomende klei wordt via een tijdelijke bouwweg naar de A325 afgevoerd. Verder wordt er in september een begin gemaakt met de inrichting van de graslandpercelen ten oosten van de Kampsestraat. Er worden recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, een voetgangersbrug en een vissteiger aangebracht. Daarnaast realiseren we duikers en stuwen om de waterhuishouding te kunnen regelen.

2016: oostelijk deel klaar!

De ontgravingswerkzaamheden voor de realisatie van het rietland tussen de Kampsestraat en Bergerden lopen tot en met 2016. In de zomer van 2016 worden recreatieve voorzieningen aangebracht, zoals het fietspad langs de Linge, tussen Bergerden en de Lingebrug/RijnWaalpad en de wandelpaden in het noordelijk deel.

Naar verwachting is eind 2016 het oostelijk deel van Het Waterrijk helemaal ingericht. Daarna starten we met de aanleg van het westelijk deel van Het Waterrijk.