Werkzaamheden natuurherstel Binnenveld
24/05/2023 Anne Gerritsma

In oktober 2022 zijn wij, in opdracht van Staatsbosbeheer, gestart met herstelwerkzaamheden in het gebied Binnenveld. Dit uniek beekdal ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe en is verdeeld in drie gebieden: De Achterbergse Hooilanden, Fortuinzicht en De Hellen.

Inmiddels hebben we al 60 hectare aan werkzaamheden verricht in dit gebied.

Het werk
Onze werkzaamheden in deze fase omvatten onder andere het verwijderen van de voedselrijke bouwvoor en het opzetten van het waterpeil.

Dit kwam echter niet zonder uitdagingen. Zo hadden we te maken met vrij slappe veengrond. We hebben de grond verplaatst door deze eerst op de “rug” te leggen en vervolgens via vrachtwagens te verplaatsen. Omdat we ons bewust zijn van de kwetsbare natuur waarin we werken, hebben we stalen rijplaten gebruikt om schade aan de ondergrond te voorkomen.

Een andere uitdaging was het omgaan met weersomstandigheden. Het gebied waarin we werken is een waterbergingsgebied. Dat betekent dat je rekening moet houden met een overstroming. Ondanks aanhoudende regenbuien hebben we slechts een week niet kunnen graven.

De natte omstandigheden in de winter hebben ervoor gezorgd dat we de nieuwe beheerpaden niet voor 15 maart in hebben kunnen inzaaien met gras. Begin april is dit alsnog gelukt.

Het was hard werken om alles op tijd af te krijgen. Projectleider Dorus zegt hierover: “Vooral op het einde was het stevig doorwerken om de werkzaamheden voor het broedseizoen af te werken. Op een moment hebben we met zeven machines in het gebied gegraven. Het was een flinke logistieke operatie om de grond op tijd op de juiste plek te krijgen.”

De planning:
De eerste fase van dit project is achter de rug. Op dit moment zitten we in het broedseizoen en zijn we bezig met de voorbereidingen voor de tweede fase. De uitvoering van dat werk zal in de zomer van 2023 starten.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onze projectpagina.
Bekijk hier de werk in uitvoering pagina van Staatsbosbeheer.