Wetering behaald Veiligheidsladder trede 3
17/11/2021 weteradmin

Begin november vonden diverse audits plaats om de veiligheid te toetsen. Normec Certification heeft een positief advies uitgegeven en is Wetering officieel gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder. Hiermee bewijzen we dat veilig werken voorop staat. Een prestatie waar we trots op zijn!

 

De Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.