Wetering behaalt trede 2 op de PSO-prestatieladder