Wetering verlengt PSO-certificaat
21/07/2022 Anne Gerritsma

Wij hechten veel waarde aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie. Daarom bieden wij begeleiding en zorgen wij voor passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

En dat blijft niet onopgemerkt! Volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen – het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van het TNO – scoren wij boven gemiddeld in het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sterker nog, we behoren tot de 25% best presterende bedrijven op dit gebied.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen maakt de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar. Dit meetinstrument vergelijkt organisaties van dezelfde grootteklasse – met ten minste één medewerker uit de PSO-doelgroep – met elkaar.

Het voelt goed om als organisatie, met elkaar, ervoor te zorgen dat mensen weer deel uitmaken van de maatschappij en voor zichzelf kunnen zorgen!