WOCU gaat het tweede jaar in
18/04/2023 Anne Gerritsma

Dit jaar gaat het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (ofwel WOCU) het 2e jaar in.

Dit is een bijzonder project, dat we vorig jaar gegund hebben gekregen. In september zijn we als combinatie begonnen met de uitvoering van groenonderhoud. Maar wat maakt dit project zo bijzonder en wat houdt het project in?

Dit is een bijzonder project vanwege de samenwerkingsvorm. Samen met twee andere aannemers (Van Wijlen en Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V.) en strategische adviesbureau Tenders & Projects vormen wij de aannemerscombinatie “Maaskracht”. Voor dit project is een speciale projectorganisatie samengesteld waarin niet alleen medewerkers van Maaskracht, maar ook vanuit Rijkswaterstaat zitten. Zij werken met elkaar samen om onderhoud aan de Maas uit te voeren.

Het gaat hierbij om maar liefst 200 kilometer aan uiterwaarden. Het onderhoud wordt gepleegd aan gras/struweel/bomen (zgn. onderhoud groen), maar ook aan objecten die ooit zijn aangelegd langs de Maas. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het in stand houden van rivierhout, het maaien van de uiterwaarden of het herstellen van natuurvriendelijke oevers. Binnen het budget krijgen we hierin de vrijheid om een plan/deelopdracht te maken en dat uit te voeren.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de website van Maaskracht